Katalog monet

Katalog monet » Niemcy » Rzesza Niemiecka » Obiegowe
Aukcje monet
1 fenig 1 fenig

1 fenig

2.00 g
17.40 mm
stop: B
 • Agsrebro
 • Alaluminium
 • Al-Mgaluminium + magnez
 • Auzłoto
 • Bbrąz
 • B-Albrązal
 • Cumiedź
 • FBfosforobrąz
 • Feżelazo
 • FeNiżelazonikiel
 • Mmosiądz
 • Mgmagnez
 • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
 • CuNimiedzionikiel
 • CuZnNi
 • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
 • Ninikiel
 • Pbołów
 • Ptplatyna
 • Sstal
 • Sncyna
 • Zncynk
stempel: zwykły
rant: gładki
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
1923 A 1A 12 628 587 Berlin      
D 1A + 17 539 787 Muldenhütten      
E 1A + 2 200 000 Karlsburg      
F 1A R + 10 346 703 Stuttgart      
G 1A 7 366 428 Karlsruhe      
J 1A 1 470 000 Hamburg      
1924 A 1A 55 273 481 Berlin      
D 1A + 17 539 787 Muldenhütten      
E 1A 6 838 000 Karlsburg      
F 1A + 10 346 703 Stuttgart      
G 1A + 7 366 428 Karlsruhe      
J 1A 11 024 385 Hamburg      
1925 A 1A RRR ? Berlin      
1929 F 1A RR ? Stuttgart      
1 fenig 1 fenig

1 fenig

2.00 g
17.40 mm
stop: B
 • Agsrebro
 • Alaluminium
 • Al-Mgaluminium + magnez
 • Auzłoto
 • Bbrąz
 • B-Albrązal
 • Cumiedź
 • FBfosforobrąz
 • Feżelazo
 • FeNiżelazonikiel
 • Mmosiądz
 • Mgmagnez
 • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
 • CuNimiedzionikiel
 • CuZnNi
 • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
 • Ninikiel
 • Pbołów
 • Ptplatyna
 • Sstal
 • Sncyna
 • Zncynk
stempel: zwykły
rant: gładki
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
1924 A 1A 13 495 839 Berlin      
D 1A 6 206 417 Monachium      
E 1A RR + 10 460 000 Muldenhütten      
F 1A 2 650 000 Stuttgart      
G 1A 5 100 000 Karlsruhe      
J 1A 24 400 000 Hamburg      
1925 A 1A 40 924 571 Berlin      
D 1A R 1 558 402 Monachium      
E 1A + 10 460 000 Muldenhütten      
F 1A 5 673 269 Stuttgart      
G 1A 13 501 969 Karlsruhe      
J 1A 30 299 830 Hamburg      
1927 A 1A 4 671 027 Berlin      
D 1A 4 203 085 Monachium      
E 1A 4 203 000 Muldenhütten      
F 1A 2 350 000 Stuttgart      
G 1A 3 236 000 Karlsruhe      
1928 A 1A 19 299 618 Berlin      
D 1A 10 200 094 Monachium      
F 1A 8 672 585 Stuttgart      
G 1A 3 764 003 Karlsruhe      
1929 A 1A 37 170 131 Berlin      
D 1A 9 336 679 Monachium      
E 1A 6 600 000 Muldenhütten      
F 1A 3 150 000 Stuttgart      
G 1A 1 986 400 Karlsruhe      
1930 A 1A 40 996 981 Berlin      
D 1A 6 440 761 Monachium      
E 1A R 1 412 000 Muldenhütten      
F 1A 6 415 000 Stuttgart      
G 1A 5 016 581 Karlsruhe      
1931 A 1A 38 480 582 Berlin      
D 1A 5 998 400 Monachium      
E 1A 12 800 000 Muldenhütten      
F 1A 12 591 319 Stuttgart      
G 1A 2 622 220 Karlsruhe      
1932 A 1A 17 096 113 Berlin      
1933 A 1A 37 845 645 Berlin      
E 1A 2 944 568 Muldenhütten      
F 1A 5 023 160 Stuttgart      
1934 A 1A 51 213 728 Berlin      
A 1B Berlin      
D 1A 7 408 587 Monachium      
E 1A 4 627 932 Muldenhütten      
F 1A 5 667 151 Stuttgart      
G 1A 2 450 000 Karlsruhe      
J 1A 4 270 650 Hamburg      
1935 A 1A 35 894 038 Berlin      
D 1A 15 489 698 Monachium      
E 1A 8 351 000 Muldenhütten      
F 1A 12 094 068 Stuttgart      
G 1A 7 454 222 Karlsruhe      
J 1A 8 505 098 Hamburg      
1936 A 1A 50 948 962 Berlin      
D 1A 12 261 715 Monachium      
E 1A 2 576 000 Muldenhütten      
F 1A 6 914 532 Stuttgart      
G 1A 2 940 413 Karlsruhe      
J 1A 5 421 000 Hamburg      
1 fenig 1 fenig

1 fenig

2.00 g
17.40 mm
stop: B
 • Agsrebro
 • Alaluminium
 • Al-Mgaluminium + magnez
 • Auzłoto
 • Bbrąz
 • B-Albrązal
 • Cumiedź
 • FBfosforobrąz
 • Feżelazo
 • FeNiżelazonikiel
 • Mmosiądz
 • Mgmagnez
 • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
 • CuNimiedzionikiel
 • CuZnNi
 • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
 • Ninikiel
 • Pbołów
 • Ptplatyna
 • Sstal
 • Sncyna
 • Zncynk
stempel: zwykły
rant: gładki
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
1936 A 1A + 67 180 396 Berlin      
E 1A R 150 000 Muldenhütten      
F 1A R + 11 058 467 Stuttgart      
G 1A R + 4 250 104 Karlsruhe      
J 1A R + 6 713 525 Hamburg      
1937 A 1A + 67 180 396 Berlin      
D 1A 14 060 000 Monachium      
E 1A 10 700 000 Muldenhütten      
F 1A + 11 058 467 Stuttgart      
G 1A + 4 250 104 Karlsruhe      
J 1A + 6 713 525 Hamburg      
1938 A 1A 75 707 447 Berlin      
B 1A 2 378 000 Wiedeń      
D 1A 13 930 000 Monachium      
E 1A 14 502 500 Muldenhütten      
F 1A 11 714 409 Stuttgart      
G 1A 8 390 000 Karlsruhe      
J 1A 15 458 353 Hamburg      
1939 A 1A 97 540 639 Berlin      
B 1A 22 732 400 Wiedeń      
D 1A 20 760 000 Monachium      
E 1A 12 477 600 Muldenhütten      
F 1A 12 482 484 Stuttgart      
G 1A 12 250 000 Karlsruhe      
J 1A 8 368 230 Hamburg      
1940 A 1A 27 094 471 Berlin      
F 1A 7 850 000 Stuttgart      
G 1A 3 875 332 Karlsruhe      
J 1A 7 450 000 Hamburg      
1 fenig 1 fenig

1 fenig

1.80 g
17.00 mm
stop: Zn
 • Agsrebro
 • Alaluminium
 • Al-Mgaluminium + magnez
 • Auzłoto
 • Bbrąz
 • B-Albrązal
 • Cumiedź
 • FBfosforobrąz
 • Feżelazo
 • FeNiżelazonikiel
 • Mmosiądz
 • Mgmagnez
 • MM59mosiądz manganowy (CuZn40Mn)
 • CuNimiedzionikiel
 • CuZnNi
 • NGnordic gold (CuAl5Zn5Sn1)
 • Ninikiel
 • Pbołów
 • Ptplatyna
 • Sstal
 • Sncyna
 • Zncynk
stempel: zwykły
rant: gładki
rok  
Warianty stempli

Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety.
Skala rzadkości monety

nakład mennica cena monety w kolekcji dodatkowe informacje notatki
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
1940 A 1A 223 947 561 Berlin      
B 1A 62 197 700 Wiedeń      
D 1A 43 951 000 Monachium      
E 1A 20 749 200 Muldenhütten      
F 1A 33 854 362 Stuttgart      
G 1A 20 164 957 Karlsruhe      
J 1A 24 458 908 Hamburg      
1941 A 1A 281 618 125 Berlin      
B 1A 62 284 900 Wiedeń      
D 1A 73 745 000 Monachium      
E 1A 49 040 800 Muldenhütten      
F 1A 51 016 929 Stuttgart      
G 1A 44 809 988 Karlsruhe      
J 1A 57 624 805 Hamburg      
1942 A 1A 558 877 269 Berlin      
B 1A 124 740 000 Wiedeń      
D 1A 134 145 000 Monachium      
E 1A 84 673 500 Muldenhütten      
F 1A 90 788 233 Stuttgart      
G 1A 59 857 744 Karlsruhe      
J 1A 122 933 510 Hamburg      
1943 A 1A 372 401 495 Berlin      
B 1A 79 315 340 Wiedeń      
D 1A 91 629 000 Monachium      
E 1A 34 190 900 Muldenhütten      
F 1A 70 268 919 Stuttgart      
G 1A 24 688 109 Karlsruhe      
J 1A 37 694 967 Hamburg      
1944 A 1A 124 420 577 Berlin      
B 1A 87 850 310 Wiedeń      
D 1A 56 755 000 Monachium      
E 1A 41 728 800 Muldenhütten      
F 1A 15 579 706 Stuttgart      
G 1A 34 966 815 Karlsruhe      
1945 A 1A 17 144 590 Berlin      
E 1A RR 6 800 000 Muldenhütten      
Polityka cookies
x

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy generujace anonimowe statystyki i reklamy. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na "x" w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce (więcej informacji na ten temat tutaj).